Великолюбінська громада
Львівська область, Львівський район

П О С Т А Н О В А від 29 січня 1996 р. N 135

Дата: 12.04.2021 12:21
Кількість переглядів: 728


 

                       КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                            П О С Т А Н О В А
                       від 29 січня 1996 р. N 135
                                  Київ

 

       Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004
           N  377 ( 
377-2009-п ) від 22.04.2009
           N  868 ( 
868-2012-п ) від 19.09.2012
           N  161 ( 
161-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

 

     З  метою  забезпечення  надійної  роботи ліній електрозв'язку
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

(  Вступна  частина в редакції Постанови КМ N 1465 ( 1465-2004-п )
від 28.10.2004 )

 

     Затвердити   Правила   охорони   ліній   електрозв'язку,   що
додаються.

 

(  Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )
 

 

     Прем'єр-міністр України                     Є.МАРЧУК
 

               Міністр
     Кабінету Міністрів України                  В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

     Інд.30

 


                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                            постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 29 січня 1996 р. N 135

 

                             ПРАВИЛА
                   охорони ліній електрозв'язку

 

   ( Назва Правил із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

   ( У  тексті   Правил  слово  "зв'язку"   замінено   словом
     "електрозв'язку";  слова   "та  проводового   мовлення",
     "або проводового мовлення" виключено;  слова "телефонної
     каналізації"  замінено словами  "кабельної каналізації";
     слова "підприємство,  у віданні якого  перебувають лінії
     зв'язку", "підприємство, у віданні якого  перебувають ці
     лінії",  "підприємство,  у віданні якого  перебувають ці
     споруди і обладнання",  "підприємство,  у  віданні якого
     перебувають зазначені лінії",  "підприємство зв'язку"  в
     усіх відмінках і формах числа замінено словами "оператор
     телекомунікацій"  у відповідному відмінку і числі згідно
     з Постановою КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     1.  Ці Правила визначають порядок забезпечення охорони споруд
кабельних,   радіорелейних   і   повітряних  ліній  електрозв'язку
операторів телекомунікацій всіх форм власності, що експлуатуються,
перебувають  на  стадії  прийняття  в експлуатацію,  будуються або
проектуються.

 

     Вимоги   цих   Правил  поширюються  також  на  споруди  ліній
електрозв'язку Держспецзв'язку. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 377 (
377-2009-п ) від 22.04.2009 }

 

{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ N 1465 ( 1465-2004-п ) від
28.10.2004 }

 

     2.  На  трасах  кабельних і повітряних ліній електрозв'язку і
навколо   випромінюючих   споруд   електрозв'язку   встановлюються
охоронні зони:

 

     для  підземних  кабельних і повітряних ліній електрозв'язку -
це  смуга  землі,  обмежена  паралельними лініями, віддаленими від
траси  підземних кабелів або від крайніх проводів повітряних ліній
на  відстані  2  метрів з кожного боку; ( Абзац другий пункту 2 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1465 (
1465-2004-п )
від 28.10.2004 )

 

     для   кабелів   електрозв'язку   на   переходах  через  моря,
судноплавні  річки,  озера,  водосховища  та  канали  - це ділянка
водного  простору  за  всією  глибиною  від  поверхні води до дна,
обмежена  паралельними  площинами, віддаленими від траси морського
кабелю  на  відстані  0,25  милі,  а від траси кабелю на переходах
через річки, озера, водосховища та канали - на відстані 100 метрів
з  кожного  боку;  (  Абзац  третій пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     для наземних   і  підземних  необслуговуваних  регенераційних
(підсилювальних)  пунктів  кабельних  ліній  електрозв'язку  -  це
ділянка землі, обмежена  замкненою  лінією,  віддаленою від стінок
контейнера регенераційного (підсилювального) пункту чи  межі  його
обкладення на відстані 2 метрів;

 

     для випромінюючих споруд електрозв'язку - це  ділянка  землі,
розміри   якої   визначаються   проектом   залежно  від  технічних
характеристик цих споруд.

 

     На  трасах  підземних  кабельних  ліній  електрозв'язку  поза
населеними     пунктами    встановлюються    замірні    стовпчики,
попереджувальні  знаки  або  маркери,  які  є  орієнтирами  траси.
Замірні   стовпчики  і  попереджувальні  знаки  встановлюються  як
безпосередньо на трасі кабелю, так і на деякій відстані від нього,
що в останньому випадку позначається на стовпчиках чи знаках.

 

     Траси  підземних  кабельних  ліній  електрозв'язку  в  містах
визначаються  відповідною  технічною документацією, примірник якої
повинен   знаходитись   у   структурному   підрозділі   з   питань
містобудування  та  архітектури  місцевого органу виконавчої влади
або  виконавчого  органу місцевої ради. ( Абзац сьомий пункту 2 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1465 (
1465-2004-п )
від 28.10.2004 )

 

     Межі  охоронних  зон  на  трасах  кабелів  електрозв'язку  на
переходах  через моря,  судноплавні річки,  озера,  водосховища та
канали  позначаються  в  місцях   виведення   кабелів   на   берег
інформаційними   заборонними   знаками.   Траси   кабельних  ліній
електрозв'язку в морях зазначаються в повідомленнях мореплавцям  і
наносяться  на  морські карти. ( Абзац восьмий пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     3.  Для  повітряних  ліній електрозв'язку, що прокладаються в
лісових масивах й інших зелених насадженнях, вирубуються просіки:

 

     у насадженнях заввишки до 4 метрів  включно  -  завширшки  не
менше за  відстань між крайніми проводами плюс 4 метри (по 2 метри
з кожного боку від крайнього проводу до гілок дерев);

 

     у насадженнях  заввишки понад 4 метри - завширшки не менше за
відстань між крайніми проводами  плюс  6  метрів  (по  3  метри  з
кожного боку від крайнього проводу до гілок дерев);

 

     у насадженнях,  де  можливі  випадки  падіння  дерев,  ширина
просік має  дорівнювати  відстані між крайніми проводами плюс міра
середньої висоти існуючих насаджень з кожного боку. В таких місцях
окремі дерева,  що вищі за середні насадження,  а також сухостійні
дерева поблизу просік повинні бути вирубані.

 

     При  прокладанні  ліній  електрозв'язку  в  парках, садах і в
межах  смуги  відведення,  декоративного  озеленення і придорожніх
лісосмуг позаміських автомобільних доріг допускається менша ширина
просік  за  взаємною  домовленістю  з відповідними підприємствами,
установами та організаціями.

 

     Просіки  для  повітряних  ліній електрозв'язку, які проходять
через   лісові   масиви   та   інші   зелені  насадження,  повинні
утримуватися   в  пожежобезпечному  стані  за  рахунок  операторів
телекомунікацій.  (  Абзац  шостий  пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     Прокладання просік  обов'язково виконується таким чином,  щоб
насадженням було заподіяно  якнайменшої  шкоди  і  вжито  можливих
заходів до   збереження  їх  захисних  властивостей.  Зокрема,  на
просіках не повинні вирубуватися кущі і молодняк,  викорчовуватися
пні на  пухких  (піщаних)  грунтах,  крутих (понад < 15 градусів )
схилах і в місцях, які зазнають розмивання та дії вітрової ерозії.

 

     4.  Між  спорудами  ліній  електрозв'язку, іншими найближчими
спорудами  встановлюється  мінімально допустима відстань (розрив),
що визначається правилами будівництва відповідних споруд.

 

     5.  На трасах радіорелейних ліній електрозв'язку та кабельної
каналізації   визначаються   окремі   ділянки   землі,   на   яких
забороняється будувати будь-які об'єкти (споруди), садити дерева з
метою  запобігання  екрануючій  дії на розповсюдження радіохвиль і
пошкодженню кабельної каналізації кореневою системою. Розташування
і  межі таких ділянок передбачаються в проектах на будівництво цих
ліній  і  наносяться працівниками структурного підрозділу з питань
містобудування та архітектури місцевого органу виконавчої влади та
виконавчого органу місцевої ради на топографічні карти.

 

(  Пункт  5  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     6.  У  межах  охоронних  зон  ліній  електрозв'язку і навколо
випромінюючих    споруд   електрозв'язку   без   письмової   згоди
операторів   телекомунікацій,   а   також   без   присутності   їх
представника забороняється:

 

     виконувати різного  виду  будівельні,  монтажні,  вибухові  і
земляні роботи,   а   також   розрівнювати   грунт   за  допомогою
бульдозера, екскаватора,  скрепера,  грейдера та іншої землерийної
техніки;

 

     проводити сільськогосподарські  земляні  роботи  на   глибині
більш як 0,3 метра;

 

     проводити геологознімальні, розвідувальні, геодезичні та інші
роботи,  пов'язані  з  бурінням  свердловин,  розробкою  шурфів  і
взяттям проб грунту;

 

     саджати дерева,   розташовувати   польові   стани   (табори),
утримувати худобу, складати матеріали, корми, добрива, розпалювати
вогнища, влаштовувати стрільбища;

 

     облаштовувати проїзди та стоянки автотранспорту, тракторів та
інших механізмів;

 

     провозити   великогабаритні   вантажі   під  проводами  ліній
електрозв'язку;

 

     розміщувати причали  для  стоянки  суден,  барж  та  плавучих
кранів, проводити  вантажно-розвантажувальні,  днопоглиблювальні і
землечерпальні роботи,  опускати  якорі,  проходити  з  випущеними
якорями,   ланцюгами,   лотами,   волоками   і  тралами,  виділяти
рибопромислові ділянки,  добувати рибу або інших водяних тварин та
рослин придонними знаряддями вилову,  влаштовувати водопої, колоти
та заготовляти лід.

 

     7. Гірничі  роботи  в  зонах  їх  впливу  на  лінії і споруди
електрозв'язку повинні проводитися відповідно до вимог нормативних
актів  з  питань охорони будівель, споруд і природних об'єктів від
шкідливого впливу гірничих розробок.

 

     8. Роботи  в  охоронних  зонах виконуються відповідно до Умов
проведення робіт у межах  охоронних  зон  кабельних  і  повітряних
ліній електрозв'язку згідно з додатком до цих Правил.

 

     9. Забороняється   виконувати   будь-які  роботи,  що  можуть
порушити  нормальне  функціонування ліній електрозв'язку, зокрема:

 

     проводити знесення   та   реконструкцію   будівель,   мостів,
перебудову колекторів,  тунелів  метрополітену  та  залізниці,  де
прокладено  кабелі  електрозв'язку, установлено стоянки повітряних
ліній  електрозв'язку,  кабельні  шафи та розподільні коробки, без
попереднього  перенесення  виконавцями  робіт  споруд і обладнання
ліній  електрозв'язку,  узгодженого з операторами телекомунікацій;
(  Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     засипати,   ламати  чи  самочинно  знімати  на  трасах  ліній
електрозв'язку  замірні  стовпчики, попереджувальні та інші знаки,
скидати на трасах підземних кабельних ліній електрозв'язку вантажі
вагою  більш  як  5  тонн,  влаштовувати  в  охоронних зонах стоки
кислот, розчинів солей та лугів;

 

     відчиняти двері та люки необслуговуваних наземних і підземних
регенераційних (підсилювальних)  пунктів,  радіорелейних  станцій,
колодязів   кабельної  каналізації,  кабельних  шаф,  розподільних
коробок,  а також підключатися до ліній електрозв'язку особам, які
не  обслуговують  ці  лінії;  псувати  опори і арматуру повітряних
ліній,  обривати  проводи  чи  накидати  на них сторонні предмети,
укріплювати  на  опорах  різноманітні  плакати,  покажчики та ін.;
(  Абзац  четвертий  пункту  9  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     проводити перепланування приміщень  з  порушенням  вбудованих
закладних пристроїв    і    обладнання   інженерних   комунікацій,
пошкодженням кабелів електрозв'язку.

 

     10. Землі   в  межах  охоронних  зон  у  власників  землі  та
землекористувачів не вилучаються і можуть використовуватися ними з
обмеженнями, передбаченими в пунктах 6 і 9 цих Правил.

 

     11. Підприємства,  установи,  організації та громадяни,  яким
надані у  власність,  постійне або тимчасове користування земельні
ділянки,   по   яких   проходять   лінії   електрозв'язку,  несуть
відповідальність  за  проведення  робіт  на ділянках і зобов'язані
вживати належних заходів для збереження цих ліній.

 

     12. Технічному персоналу операторів телекомунікацій надається
право    безперешкодно    проходити,    а    у    разі   виконання
ремонтно-відновних   робіт  -  право  безперешкодно  проїжджати  в
охоронних  зонах. Якщо лінії електрозв'язку проходять по території
заборонених  зон  і  спеціальних  об'єктів, відповідні організації
видають  працівникам  операторів телекомунікацій, які обслуговують
ці  лінії,  перепустки  для проведення технічного огляду і робіт у
будь-який час доби.

 

     13.   Операторам   телекомунікацій,   в  охоронних  зонах  за
відсутності  ліній  електрозв'язку  інших операторів дозволяється:
( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     будівництво шляхів,   під'їздів,   мостів  та  інших  споруд,
необхідних для технічного обслуговування лінії електрозв'язку;

 

     риття ям, траншей або котлованів та проведення інших земляних
робіт  для  ремонту лінії електрозв'язку; ( Абзац третій пункту 13
із   змінами,   внесеними   згідно   з   Постановою   КМ   N  1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     обрізування   гілок   дерев   та   вирубування  чагарників  у
встановленому законодавством порядку для забезпечення встановленої
ширини  просік.  ( Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     Проведення зазначених   робіт   повинне    узгоджуватися    з
відповідними власниками землі або землекористувачами.

 

     14.  Будівництво  і  реконструкція  лінії  електрозв'язку, що
проходять  по сільськогосподарських угіддях, повинне виконуватись,
як  правило,  в  період,  коли  ці  угіддя  не зайняті під польові
культури.  Роботи,  пов'язані  з  ліквідацією  наслідків  аварій і
технічним  обслуговуванням  ліній  електрозв'язку,  виконуються  у
будь-який   період   року.   Після   виконання   зазначених  робіт
оператори  телекомунікацій зобов'язані привести земельні ділянки у
стан,  придатний  для  сільськогосподарського виробництва, а також
відшкодувати  власникам  землі або землекористувачам заподіяні під
час  проведення  робіт збитки. Визначення та відшкодування збитків
здійснюється згідно із законодавством. ( Абзац перший пункту 14 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1465 (
1465-2004-п )
від 28.10.2004 )

 

     У  разі  усунення  наслідків аварій на лініях електрозв'язку,
які проходять по лісових масивах, дозволяється у місцях, прилеглих
до  трас  ліній, вирубувати окремі дерева з подальшим одержанням у
встановленому  порядку  лісорубних  квитків  (ордерів). Виконавець
робіт зобов'язаний очистити місце роботи від залишків рубання.

 

     15.  Планові  ремонтні  роботи  на лініях електрозв'язку, які
проходять  в  межах  смуги  відведення  позаміських  автомобільних
доріг,  можуть  виконуватися  тільки після попереднього узгодження
технічних   умов   їх   проведення   та   одержання  у  дорожньому
підприємстві   дозволу   (ордеру)   разом  із  схемою  організації
дорожнього   руху,   узгодженою   з   уповноваженими  підрозділами
Національної  поліції.  {  Абзац  перший  пункту  15  із  змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  161  ( 
161-2017-п  ) від
22.03.2017 }

 

     Технічні  умови  виконання  зазначених робіт і дозвіл (ордер)
повинні  бути видані в триденний термін після одержання письмового
повідомлення  про  необхідність проведення робіт. Під час усунення
наслідків  аварії  за відсутності можливості організувати обхідний
зв'язок  ремонтно-відновні  роботи  проводяться  без  попереднього
узгодження  з  обов'язковим викликом до їх місця поліцейського або
представника  дорожнього  експлуатаційного  підприємства; технічні
умови  видаються  в можливо короткі терміни. { Абзац другий пункту
15   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  161
(
161-2017-п ) від 22.03.2017 }

 

     Відновлення покриття доріг  та  ліквідація  інших  пошкоджень
виконується спеціалізованими  дорожніми  організаціями  за рахунок
оператора телекомунікацій.

 

     16.   Порядок  експлуатації  ліній  електрозв'язку  в  місцях
перехрещення   з   шосейними   дорогами  і  залізничними  коліями,
трубопроводами,   судноплавними   і  сплавними  річками,  озерами,
водосховищами,  каналами,  територіями  промислових підприємств та
аеродромів  повинен узгоджуватися з операторами телекомунікацій, з
транспортними,     промисловими     та    іншими    підприємствами
(організаціями).

 

      17. На підприємствах,  в  установах  та  організаціях,  яким
надані у  власність,  постійне або тимчасове користування земельні
ділянки,  по  яких  проходять лінії електрозв'язку, або на тих, що
мають  землерийну техніку і механізми, повинні призначатися особи,
відповідальні  за  збереження  лінійних  споруд  електрозв'язку  і
проведення інструктажу стосовно виконання робіт в охоронних зонах.

 

     Оператори  телекомунікацій  повинні попереджати адміністрацію
зазначених     підприємств,    установ    та    організацій    про
відповідальність  за пошкодження лінійних споруд електрозв'язку та
проводити  інструктаж  стосовно виконання робіт в охоронних зонах.
( Пункт  17  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     18. Підприємства,  установи,  організації та громадяни,  які
виконують поблизу охоронних зон ліній електрозв'язку  на  відстані
менше   ніж   25   метрів  будь-які  роботи  (вибухові,  кар'єрні,
прокладання  комунікацій,  будівництво  та  реконструкцію   тощо),
внаслідок   яких   ці  лінії  може  бути  пошкоджено,  зобов'язані
сповіщати не пізніше ніж за три доби оператора телекомунікацій про
час, місце виконання робіт і про порядок нагляду за їх виконанням,
а також надавати за  запитом  оператора  телекомунікацій  витяг  з
планів робіт,  списки робітників,  залучених до виконання земляних
робіт,  довідку про нанесення кабельної  лінії  електрозв'язку  на
план-схему    місця   виконання   робіт   та   сприяти   оператору
телекомунікацій в ознайомленні під розписку робітників,  залучених
до    виконання   земляних   робіт   в   охоронних   зонах   ліній
електрозв'язку,  з цими Правилами. ( Пункт 18 в редакції Постанови
КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     19. Підприємства,  установи,  організації  та громадяни,  які
проводять земляні роботи,  у разі виявлення підземних кабелів,  що
не зазначені   у   технічній   документації   на   ведення  робіт,
зобов'язані негайно припинити роботу  поблизу  виявлених  кабелів,
вжити  заходів  для  їх збереження і сповістити про це найближчого
оператора телекомунікацій.

 

(  Пункт  19  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     20. У  разі  підняття  кабелю  якорем або риболовними сітками
капітани суден (командири  кораблів)  зобов'язані  вжити  можливих
заходів для  вивільнення  кабелю без пошкодження,  не рахуючись із
втратою якоря або сіток.

 

     Про випадок   підняття   кабелю   капітани  суден  (командири
кораблів) зобов'язані негайно  сповістити  радіограмою  найближчий
порт,  вказавши  координати  місця  пригоди,  а також час підняття
кабелю. Порт, у якому одержано повідомлення про випадкове підняття
кабелю,  інформує  про  це  найближчого оператора телекомунікацій.
( Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     21. Обласні,  Київська та  Севастопольська  міські,  районні,
районні в  містах  Києві  та  Севастополі  державні адміністрації,
сільські, селищні,  міські Ради під час  надання  для  будівництва
земельних ділянок, по яких проходять лінії електрозв'язку, повинні
позначати  проходження лінії на плані, що видається забудовнику, і
вимагати  від  нього  попереднього  узгодження будівельних робіт з
відповідними   операторами   телекомунікацій,   а  також  надавати
операторам  телекомунікацій  у  разі  їх звернення інформацію щодо
позначення   на  відповідних  картах  (планах)  проходження  ліній
електрозв'язку.

 

(  Пункт  21  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     22. Під час спорудження або  реконструкції  будівель,  доріг,
мостів, ліній  енергопостачання із спільним використанням опор для
підвіски проводів ліній електрозв'язку та інших  об'єктів  роботи,
пов'язані  з  упорядкуванням  і перенесенням мереж електрозв'язку,
виконуються замовниками будівництва та реконструкції відповідно до
технічних умов і під контролем операторів телекомунікацій.

 

(  Пункт  22  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     23. Місцеві органи  виконавчої  влади  та  виконавчі  органи
місцевих  рад,  а також правоохоронні органи зобов'язані сприяти у
межах своїх повноважень операторам  телекомунікацій  у  проведенні
роз'яснювальної  роботи,  спрямованої  на  забезпечення збереження
ліній електрозв'язку,  недопущення їх пошкоджень  і  на  виконання
всіма  підприємствами,  установами,  організаціями  та громадянами
вимог цих Правил.

 

     Місцеві органи виконавчої влади залучають до розгляду  питань
щодо  відводу  земельних  ділянок  і видачі дозволів на проведення
земляних  робіт  представника  оператора  телекомунікацій,   лінії
електрозв'язку якого проходять через відповідні земельні ділянки.
(  Пункт  23  в  редакції  Постанови КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від
28.10.2004 )

 

     24. Підприємства,  установи,  організації,  посадові особи та
громадяни, винні  у  невиконанні  вимог  цих  Правил,  а  також  у
порушенні  нормальної  роботи  ліній електрозв'язку, відшкодовують
збитки   операторам   телекомунікацій  і  несуть  відповідальність
згідно із законодавством України.

 

(  Пункт  24  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 


                                                  Додаток
                                           до Правил охорони ліній
                                                  зв'язку

 

                              УМОВИ
        проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і
                 повітряних ліній електрозв'язку

 

   ( Назва Додатку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

   ( У  тексті  Додатка  слово  "зв'язку"   замінено   словом
     "електрозв'язку";  слова   "та  проводового   мовлення",
     "або проводового мовлення" виключено;  слова "телефонної
     каналізації"  замінено словами  "кабельної каналізації";
     слова  "підприємство,  у  віданні  якого  перебувають ці
     лінії",   "підприємство  зв'язку",   "підприємство,   що
     здійснює технічну експлуатацію ліній" в усіх відмінках і
     формах числа замінено словами "оператор телекомунікацій"
     у відповідному відмінку і числі згідно  з  Постановою КМ
     N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     1. Ці Умови  визначають  порядок  проведення  робіт  у  межах
охоронних  зон кабельних і повітряних ліній електрозв'язку (далі -
лінії електрозв'язку) і обов'язкові для всіх підприємств, установ,
організацій   незалежно   від   відомчої  приналежності  та  форми
власності,  а  також  громадян,  які  виконують  будь-які роботи в
охоронних зонах.

 

     2. Підприємства,  установи,  організації та громадяни у  разі
надання їм  у  встановленому  порядку  для  будівництва  земельних
ділянок,  по  яких  проходять  лінії  електрозв'язку,  зобов'язані
відповідно  до  пункту  21  Правил  охорони  ліній  електрозв'язку
попередньо    узгодити    питання    будівництва   з   операторами
телекомунікацій.

 

     3. Підприємства,  установи,  організації  та  громадяни   для
проведення у  межах  охоронних  зон  робіт,  зазначених у пункті 6
Правил  охорони  ліній  електрозв'язку,  зобов'язані мати письмову
згоду оператора телекомунікацій.

 

(  Пункт  3  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     4. Підприємства,  установи,  організації  та  громадяни,  які
виконують роботи  в  охоронній  зоні  підземних  кабельних   ліній
електрозв'язку,    зобов'язані    до   початку   робіт   викликати
представника  оператора  телекомунікацій,  для  визначення точного
місцезнаходження підземних кабелів та інших споруд кабельних ліній
(підземних  регенераційних  або  підсилювальних пунктів, колодязів
кабельної  каналізації,  контурів  заземлення  та ін.), глибини їх
залягання і розташування стосовно споруджуваного об'єкта.

 

(  Пункт  4  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     5.  Визначення  точного місцезнаходження підземних кабелів та
інших  споруд  кабельних  ліній електрозв'язку проводиться по всій
довжині  кабельної  лінії  у  зоні  проведення  робіт за технічною
документацією   з   наступним  уточненням  траси  кабелешукачем  і
обов'язковим  шурфуванням.  Відповідальність за визначення точного
місцезнаходження  підземних  кабелів  та  споруд  кабельних  ліній
електрозв'язку    несе    оператор    телекомунікацій.    Уточнене
місцезнаходження траси підземної кабельної лінії у зоні проведення
робіт  повинно  бути  позначене віхами заввишки 1,5 - 2 метри, які
встановлюються  через  кожні  15  -  20  метрів  на  прямолінійних
частинах  траси  і  у всіх точках відхилення від прямолінійної осі
траси  понад  0,5  метра,  а  також  на поворотах траси та на межі
розриття грунту, де роботи повинні проводитися вручну.

 

     Проведення підземних робіт у охоронній  зоні  без  позначення
траси підземного кабелю електрозв'язку віхами забороняється.

 

     Роботи, пов'язані  з   установленням   віх   і   шурфуванням,
проводяться силами   і  засобами  виконавця  робіт  у  присутності
представника оператора телекомунікацій.

 

     Оператор    телекомунікацій   на   місці   проведення   робіт
встановлює попереджувальний знак у вигляді прямокутника з листової
сталі  розміром  400 х 300 міліметрів світлого тону із зображенням
блискавки  червоного кольору, написом "Копати заборонено, охоронна
зона  кабелю електрозв'язку" і зазначенням розміру охоронної зони,
адреси    і    номера   телефону   (чорним   кольором)   оператора
телекомунікацій.  Попереджувальний  знак  встановлюється на стовпі
заввишки 1,7 метра від поверхні землі.

 

(  Пункт  5  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     6.   Про   виконані  згідно  з  пунктом  5  цих  Умов  роботи
складається   акт   за  участю  представників  виконавця  робіт  і
оператора   телекомунікацій.   В  акті  зазначаються  кількість  і
розміри виритих щурфів, установлених віх і знаків, етап робіт, під
час   виконання   якого   повинен   бути   присутній   представник
оператора  телекомунікацій.  До  акта  додаються  схема  уточненої
траси   лінії   електрозв'язку  з  прив'язками  до  орієнтирів  на
місцевості    та    список   робітників,   які   попереджені   про
відповідальність   за  пошкодження  кабелю  електрозв'язку.  Після
підписання   акта   відповідальність  за  збереження  встановлених
попереджувальних знаків, віх і кабелю несе виконавець робіт.

 

(  Пункт  6  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     7.  Безпосередні   виконавці   робіт   (майстри,   бригадири,
машиністи   землерийних,   палебійних   або   інших    будівельних
механізмів і машин та ін.) до початку проведення робіт в охоронних
зонах    ліній   електрозв'язку   повинні   бути   ознайомлені   з
розташуванням трас підземних кабелів, інших споруд електрозв'язку,
їх  позначенням  на  місцевості,  а  також  одержати  під розписку
письмово  викладені  вимоги  Правил охорони ліній електрозв'язку з
одночасним   попередженням   про  небезпеку  ураження  електричним
струмом   у  разі  наявності  на  лініях  електрозв'язку  напруги,
небезпечної   для   життя   людини,  та  про  відповідальність  за
пошкодження ліній і споруд електрозв'язку.

 

     У нарядах на проведення робіт в охоронних зонах  зазначаються
відомості  про наявність ліній електрозв'язку, виклик представника
оператора   телекомунікацій.  У  необхідних  випадках  до  нарядів
додається схема проведення робіт, які виконуються ручним способом.
(  Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     Роботи в  охоронних  зонах  повинні виконуватися під наглядом
виконроба або майстра.

 

     8. Підприємства,  установи,  організації  та  громадяни,  які
виконують роботи в охоронній зоні,  за  три  доби  до  їх  початку
повинні  повідомити  телефонограмою  оператора телекомунікацій про
день  і  час  проведення  робіт,  під час виконання яких необхідна
присутність його представника.

 

     Керівництво     операторів     телекомунікацій    зобов'язане
забезпечити  своєчасне  (до  призначеного  терміну) прибуття свого
представника  до  місця проведення робіт для технічного нагляду за
дотриманням заходів збереження ліній і споруд електрозв'язку.

 

     У  разі  коли представник оператора телекомунікацій не прибув
на  місце проведення робіт, підприємство, установа, організація та
громадянин,   які  виконують  роботи,  зобов'язані  протягом  доби
повідомити    про    це   телефонограмою   керівництво   оператора
телекомунікацій.  Проведення  земляних  робіт  в охоронній зоні до
прибуття зазначеного представника забороняється. Втрати, пов'язані
з   простоєм   механізмів   та   працівників   через   відсутність
представника    на   місці   проведення   робіт,   відшкодовуються
оператором телекомунікацій.

 

     9. У разі відсутності письмової згоди на проведення  робіт  в
охоронній   зоні   та   порушення   вимог   Правил  охорони  ліній
електрозв'язку  та  цих Умов представник оператора телекомунікацій
має право вимагати припинення робіт і вжиття заходів, передбачених
пунктом 21 цих Умов.

 

     10. У  разі  аварії,  коли  виникає  потреба  у  невідкладних
ремонтно-відновлювальних   роботах   в   охоронних   зонах   ліній
електрозв'язку, дозволяється виконувати ці роботи без попереднього
узгодження з оператором телекомунікацій, дотримуючись таких вимог:

 

     одночасно  з  виїздом  робітників  до  місця  аварії оператор
телекомунікацій,  підземні  лінії  якого  суміжні з місцем аварії,
сповіщається   телефонограмою   про   необхідність  прибуття  його
представника;

 

     на місці проведення аварійних робіт  зобов'язана  знаходитися
відповідальна за    виконання    робіт    особа,    яка    повинна
проінструктувати робітників згідно з пунктом 7 цих Умов;

 

     до прибуття  на місце проведення аварійних робіт представника
оператора  телекомунікацій  земляні  роботи  повинні  виконуватися
вручну  згідно  з  пунктом  14  цих  Умов. У разі виявлення кабелю
електрозв'язку  необхідно  забезпечити  його  захист  від можливих
пошкоджень;

 

     представник  оператора  телекомунікацій, який прибув до місця
аварії, зобов'язаний показати місцезнаходження підземних кабелів і
споруд кабельної лінії,  визначити заходи для їх збереження і бути
присутнім до закінчення аварійних робіт.

 

     11. Роботи  у місцях,  де за проектом передбачено постійне чи
тимчасове  перенесення ліній електрозв'язку, можуть бути розпочаті
тільки після перемикання діючих ліній.

 

     Перемикання  діючих  ліній  електрозв'язку  на  новозбудовані
лінії  здійснюється  оператором телекомунікацій, не пізніше ніж за
три  доби  після  прийняття  новозбудованої  лінії. ( Абзац другий
пункту  11  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     12.  У разі необхідності облаштування тимчасових проїздів для
будівельних   механізмів  і  транспорту  безпосередньо  по  трасах
підземних кабельних ліній електрозв'язку організація, яка здійснює
будівельні  роботи,  за  узгодженням  з оператором телекомунікацій
вживає заходів для захисту кабельних ліній електрозв'язку і споруд
від механічних пошкоджень шляхом укладення дерев'яних настилів або
бетонних  плит,  підсипання  щебеню  чи  гравію  в охоронній зоні.
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     Для     провезення    під    проводами    повітряних    ліній
великогабаритних  вантажів  з  метою  запобігання  обриву проводів
проводиться   їх   тимчасове   підняття  за  допомогою  спеціально
встановлюваних  траверс  або вищих опор, щоб між проводами лінії і
найвищою точкою великогабаритного вантажу була відстань не менш як
0,2  метра.  Ці  роботи  виконуються оператором телекомунікацій за
рахунок   коштів,   робочої  сили  та  матеріалів  заінтересованої
організації, передбачуваних у проекті організації будівництва.

 

     13. Роботи  в охоронних зонах особливо земляні роботи під час
улаштування крутих  укосів  і  кріплень  траншей  та   котлованів,
повинні виконуватися  з  неухильним додержанням будівельних норм і
правил.

 

     14. Розривати  грунт  в  охоронних  зонах підземних кабельних
ліній  електрозв'язку  дозволяється  тільки  лопатами без вживання
різких ударів під час роботи. Використовувати такі інструменти, як
ломи,    кайла,    клини    та    пневмоінструменти,   категорично
забороняється.

 

     Земляні роботи у місцях перехрещення з лініями електрозв'язку
необхідно виконувати в можливо стислі терміни.

 

     15. Якщо під  час  розриття  траншей  і  котлованів  виявлено
підземні  кабельні  лінії  електрозв'язку,  будівельна організація
повинна забезпечити їх захист від пошкодження, для чого:

 

     кабелі, прокладені    безпосередньо    у   грунті,   повністю
викопуються вручну і розміщуються у суцільному дерев'яному (або  з
іншого матеріалу)    коробі,   який   у   разі   потреби   надійно
закріплюється на    балках    (металевих,    залізобетонних    або
дерев'яних), покладених  впоперек  траншеї.  Кінці  балок  повинні
перекривати ширину траншеї не менш як на 0,5 метра з кожного боку.
Підвішується короб на хомутах з дроту;

 

     кабелі,    прокладені   у   трубах   або   блоках   кабельної
каналізації, викопуються  вручну  до верхнього краю труби (блока).
Впоперек траншеї  прокладаються  балки   для   підвішування   труб
(блока),  грунт розкопується до нижнього краю труб (блока);  труби
(блок) за допомогою хомутів  підвішуються  до  балок,  після  чого
здійснюється подальше розкопування грунту.

 

     Якщо розриття траншеї або котловану проводиться на нижчій від
рівня  залягання  кабелю  електрозв'язку глибині або поблизу цього
кабелю,  вживаються  заходи  для  запобігання  осіданню  або зсуву
грунту;

 

     У разі коли  під  час  проведення  земляних  робіт  підземний
кабель  електрозв'язку  або  блоки  кабельної  каналізації  будуть
вивільнюватися  від  грунту  на значній довжині траси, заходи щодо
захисту   їх   від   пошкодження  повинні  передбачатися  проектом
проведення  робіт.  ( Абзац п'ятий пункту 15 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1465 (
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     За  відсутності захисту від механічних пошкоджень вивільнених
з  ґрунту  кабелів  електрозв'язку  обов'язково організовується їх
охорона.  (  Абзац шостий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     16. Проведення робіт у межах охоронної зони підводних кабелів
електрозв'язку узгоджується з оператором телекомунікацій.

 

     17. Відігрівання  промерзлого  грунту  у  зоні   розташування
кабелів  електрозв'язку провадиться до такої температури, яка б не
спричинила  пошкодження  оболонок  та  ізоляції серцевини кабелів.
Розриття  промерзлого  грунту  із застосуванням клинових пристроїв
забороняється.

 

     18. Засипання   викопаних   траншей  і  котлованів  у  місцях
перехрещення  з  кабелями  електрозв'язку та кабельної каналізації
проводиться  шарами  грунту  завтовшки  не  більш  як  0,1 метра з
ретельним  ущільненням.  Взимку  засипання  проводиться піском або
розталим грунтом.

 

     Траншеї засипаються разом з балками,  до яких були  підвішені
кабелі  або  короби з кабелями,  про що складається акт прихованих
робіт (огляд стану  підземної  кабельної  лінії  перед  засипанням
траншей).

 

     19.  Під  час виконання будівельних робіт заборонено закидати
землею  або  будівельними  матеріалами  наземну  частину  корпусів
регенераційних  (підсилювальних)  пунктів,  кришки люків кабельних
колодязів   (коробок),   кабельні   шафи,    замірні    стовпчики,
попереджувальні   знаки   на   трасах  підземних  кабельних  ліній
електрозв'язку,   а    також    переміщувати    лінійні    споруди
електрозв'язку без узгодження з оператором телекомунікацій.

 

(  Пункт  19  в  редакції  Постанови КМ N 1465 ( 1465-2004-п ) від
28.10.2004 )

 

     20. Якщо під час виконання земляних робіт  виявлено  кабельні
лінії  електрозв'язку,  не  зазначені  у  технічній  документації,
роботи  потрібно  негайно  припинити,  вжити  заходів  для захисту
кабелів  від  пошкодження  і викликати до місця робіт представника
оператора телекомунікацій.

 

(  Пункт  20  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     21.   У   разі  пошкодження  лінійних  споруд  електрозв'язку
організація, що виконує роботи, зобов'язана негайно повідомити про
це  оператора телекомунікацій та відповідний структурний підрозділ
місцевого  органу виконавчої влади або виконавчого органу місцевої
ради,  надати  необхідну  допомогу робочою силою і механізмами для
термінової  ліквідації  наслідків аварії. ( Абзац перший пункту 21
із   змінами,   внесеними   згідно   з   Постановою   КМ   N  1465
(
1465-2004-п ) від 28.10.2004 )

 

     Оператор  телекомунікацій  та організація, що виконує роботи,
складають    акт   про   причини   пошкодження   лінійних   споруд
електрозв'язку із зазначенням назви організації, посади і прізвища
винуватця,   характеру,   місця   та   часу  початку  пошкодження,
тривалості простою електрозв'язку.

 

     У   разі   порушення   Правил  охорони  ліній  електрозв'язку
уповноважені  посадові  особи оператора телекомунікацій відповідно
до законодавства складають адміністративний протокол або передають
матеріали  прокурору  або органу досудового розслідування. { Абзац
третій  пункту  21  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ
N 868 (
868-2012-п ) від 19.09.2012 }

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень