Великолюбінська громада
Львівська область, Львівський район

Про схвалення Прогнозу бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022 - 2024 роки

Дата: 16.08.2021 09:18
Кількість переглядів: 2730

                                                                                          Проект рішення

 

 

 

 

Про схвалення Прогнозу бюджету

Великолюбінської територіальної громади

на 2022 - 2024 роки

 

Відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу, заслухавши інформацію начальника  фінансового відділу Великолюбінської селищної ради Цекот М.Б. щодо необхідності схвалення Прогнозу бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022- 2024 роки,  виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити Прогноз бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (додається).
 2. Фінансовому відділу Великолюбінської селищної ради Прогноз бюджету на 2022-2024 роки, схвалений виконавчим комітетом Великолюбінської селищної ради ради, разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до 01 вересня 2021р. подати для розгляду до Великолюбінської селищної  ради.

                   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову Йосифа Фабригу.

 

 

 

 

Селищний голова                                                  Йосиф Фабрига

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Рішення виконкому __________2021 №_____

 

 

 

 

ПРОГНОЗ

бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022-2024 роки

13523000000

(код бюджету)

 

 

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового  кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»,наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №365 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, беручи до уваги лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі. Спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку населених пунктів територіальної громади. Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями бюджету.

Основними цілями бюджетної політики Великолюбінської територіальної громади в 2022-2024 роках є:

-  забезпечення надходжень до бюджету Великолюбінської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

-   підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;

-   забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

-    здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;

 -   забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку територіальної громади;

 - стимулювання інвестиційної складової бюджету розвитку територіальної громади .

 Основними завданнями Прогнозу є:

-  підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;

- забезпечення виконання доходної частини бюджету Великолюбінської територіальної громади відповідно до показників, затверджених селищною радою;

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Великолюбінської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених цільовими (комплексними) програмами;

 - запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

Прогноз враховує програми соціально-економічного та культурного розвитку Великолюбінської територіальної громади, затверджених селищною радою на 2021р, і які будуть виконуватися протягом планового періоду, а саме:

 • Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Великолюбінської селищної ради»;
 • Комплексна програма соціального захисту населення Великолюбінської  селищної ради;
 • Програма надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов»язана поховати померлого;
 • Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Великолюбінської ОТГ;
 • Програма благоустрою населених пунктів та обслуговування вуличного освітлення на території Великолюбінської об»єднаної громади;
 • Програма охорони навколишнього середовища на території Великолюбінської селищної ради.

 

Невиконання прогнозних показників бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Великолюбінської територіальної громади показникам, врахованим під час формування прогнозу. Також можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції, демографічний спад, старіння населення, міграція.

Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергоощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, підвищення інвестиційної привабливості громади.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

До складу Великолюбінської територіальної громади входить 16 населених пунктів. Кількість мешканців становить  9598 осіб.

На території громади функціонує 259 суб»єктів господарювання, з них 42 юридичні особи, 184 фізичних осіб-підприємців та 33 неприбуткові організації.

За підсумками січня - червня 2021 р. в галузях реального сектору економіки спостерігаються зміни ключових показників. На економічний стан громади у І півріччі 2020 року вплинуло встановлення «податкових канікул» для фізичних осіб під час карантинних обмежень відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

При визначенні показників Прогнозу на середньостроковий період враховано наступні положення і показники, визначені Бюджетною декларацією:

- продовження справляння військового збору;

- застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із зазначенням 100 відсотків;

- збереження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;

- застосування чинних ставок оподаткування основних податків.

 

Показники, визначені Бюджетною декларацією, які враховано при складанні Прогнозу:

 

Найменування показника, одиниця виміру

2020р. (факт)

2021р. (очікув.)

2022р. (прогноз)

2023р. (прогноз)

2024р. (прогноз)

Мінімальна заробітна плата, грн.

4723/5000

6000

6500

6700

7176

7665

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного року, грн

2102

2189

2393

2508

2589

2589

2713

2778

2778

2911

2972

                       

 

Основні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України у 2020-2024 роках.

 

Найменування показника, одиниця виміру

2020р. (факт)

2021р. (очікув.)

2022р. (прогноз)

2023р. (прогноз)

2024р. (прогноз)

Основні макропоказники економічного розвитку України

Валовий внутрішній продукт (у відсотках до попереднього року)

95,2

104,6

104,3

104,7

104,8

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)

105,9

107,3

106,2

105,3

106,1

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року)

104,6

108,7

108,0

106,1

106,4

 

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету Великолюбінської  територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також прогнозні показники за бюджетними програмами.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування  показників проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

При розрахунку показників бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік, норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування, індекс споживчих цін.

Обсяг ресурсу бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах  79 175 960  грн., 84 736 980 грн. та 89 612 360 грн. відповідно.

ІV. Показники доходів бюджету

  Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Великолюбінської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

 - фактичні показники економічного і соціального розвитку територіальної громади за 2020 рік;

 - очікувані показники економічного і соціального розвитку Великолюбінської територіальної громади за 2021 рік;

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

 - застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;

 - підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішеннями сесії Великолюбінської селищної ради  ІХ скликання від 11.06.2021р.№ 528 «Про встановлення ставок земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік»  та №529 «Про встановлення ставки туристичного збору на 2022 рік»;

- зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання- платників податків;

- інформацію структурних підрозділів селищної ради.

 Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів. Сподіваний обсяг базової  дотації на період 2022-2024 років розраховано в сумі 14,1 млн. грн.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок, який зараховується до місцевого бюджету у 100% розмірі. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки. Збільшення надходжень податку на майно (плати за землю) зумовлено прогнозованим збільшенням площ, щодо яких проведена грошова оцінка земель, проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду, проведенням індексації нормативної грошової оцінки землі та укладенням нових  угод на оренду землі  і переглядом розміру орендної плати.

Прогноз неподаткових надходжень (адміністративний збір, орендна плата, державне мито) розроблений на піставі динаміки надходжень за попередні роки, кількості укладених договорів оренди на приміщення, розрахунку плати за розміщення тимчасово вільних коштів.

 

VІ .Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. Фінансування видатків бюджету Великолюбінської  територіальної громади, цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Першочергово при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я. Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства,  впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей  цільових (комплексних) програм.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

1. Державне управління - забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

2. Освіта. Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів  та у середньостроковій перспективі будуть направлені на  повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію; забезпечення діяльності  дошкільних навчальних закладів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою; здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:  забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази; розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти; забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір.

 В результаті проведеної роботи очікується  створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення; сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку; надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей. Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 1 заклад дошкільної освіти,  2 навчально-виховні комплекси, 6 установ загальної середньої освіти та 1  дитячу школу мистецтв.

3.Охорона здоров»я. Ця галузь представлена виконанням Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Великолюбінської селищної ради». Пріорітетним напрямком галузі є реалізація права громадян на якісну та доступну медико-санітарну допомогу;  забезпечення населення комплексними послугами із всебічної і безперервної первинної медичної допомоги ; попередження розвитку захворювань та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

Очікувані результати – підвищення якості та ефективності надання первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторного лікування, невідкладної медичної допомоги, оптимальної амбулаторної паліативної допомоги; своєчасна вакцинація проти інфекцій, керованих специфічними засобами імунопрофілактики; забезпечення для поставлених цілей медичним обладнанням, інструментами.

4. Соціальний захист та соціальне забезпечення . Основними цілями реалізації державної політики у цій сфері на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення. Завданнями на 2022-2024 роки є: забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує; прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки; забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Очікувані результати -  адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг через впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет-технологій; охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади.

5. Культура і мистецтво . Основними завданнями цієї галузі є популяризація народної творчості, її осучаснення;  проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на  відродження історичної пам»яті та естетичне виховання молоді; розкриття творчого потенціалу різновікових груп населення територіальної громади.

6. Фізична культура і спорт  - забезпечення функціонування дитячо-юнацького спортивного клубу «Верес»;  підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань; забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, підтримка спорту вищих досягнень.

7. Житлово-комунальне господарство . Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання і належне утримання об’єктів комунальної власності.  Серед основних цілей реалізації державної політики у цій сфері є: забезпечення утримання в належному стані доріг населених пунктів територіальної громади; утримання в належному екологічному та санітарному стані території громади;  збереження та утримання на належному рівні зелених зон , кладовищ,  зон відпочинку,  забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

 

VII.  Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами

Основною метою побудови міжбюджетних відносин на середньостроковий період є забезпечення надання якісних послуг жителям громади та підвищення ефективності використання коштів селищного бюджету.

Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу  з місцевого бюджету територіальної громади передбачається субвенція Городоцькій територіальній громаді на відшкодування витрат, пов»язаних із забезпеченням медичними препаратами пільгових категорій населення, які проживають на території Великолюбінської територіальної громади.

 

В прогнозі бюджету Великолюбінської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

 • додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
 • додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
 • додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
 • додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;
 • додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
 • додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
 • додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Не подаються у зв»язку з відсутністю показників:

 • додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
 •  додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;
 • додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
 • додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
 • додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів».

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                        Марія Цекот

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень