Великолюбінська громада
Львівська область, Львівський район

До відома жителів громади!

Дата: 28.06.2022 17:26
Кількість переглядів: 407

Фото без описуФото без опису

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення обласної ради

                                                                            від 14 червня 2022 року

                                                                            № 376

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення визначає порядок присудження Обласної премії імені Героя України Степана Бандери (далі - Премія).

1.2. Премію присуджують щорічно до дня уродин Степана Бандери – 1 січня.

1.3. Премія присуджується за особливі заслуги в  галузі національного державотворення в  трьох номінаціях: громадська, політична, науково-навчальна діяльність.

 

2. ЖУРІ З  ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ

 

2.1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу створюють Журі з присудження  Премії (далі – Журі) .

Журі у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

2.2. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об'єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

2.3.До складу Журі з присудження Премії входять члени постійних комісій обласної ради з питань освіти, науки та інновацій і  з питань культури, інформаційної політики та промоції, громадські діячі, науковці.

Члени Журі здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

 У разі необхідності до складу Журі можуть вноситися зміни.

2.4.Основною формою роботи Журі є засідання, які проводить голова Журі або за його дорученням секретар Журі.

Засідання Журі повноважне за умови участі в ньому більшості від загального складу.

2.5. Журі відповідно до покладених на нього завдань:

- розглядає документи щодо претендентів  на здобуття Премії та проводить їх обговорення;

- приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.

2.6. Рішення стосовно претендента на здобуття Премії приймають на основі таємного голосування:

- більшістю від присутніх на засіданні членів Журі;

- за розгляду лише одного кандидата в кожній номінації – 2/3 від присутніх на засіданні членів Журі.

2.7.Якщо для участі в конкурсі на здобуття Премії висунуто кандидатуру близької особи (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції») члена Журі, а також кандидатуру, пов'язану з членом Журі службовими відносинами, або кандидатуру члена Журі, такий член Журі не бере участі в обговоренні  та голосуванні.

2.8. Кожен член Журі зобов'язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Якщо член Журі має конфлікт інтересів, він зобов'язаний повідомити про це Журі перед початком засідання.

2.9. Кожен член Журі може проголосувати лише за 1 кандидата у відповідній номінації або ж утриматись від голосування в окремій номінації.

2.10. Якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, здійснюється повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів.

2.11. Якщо кандидати в одній із номінацій набрали однакову кількість голосів, Журі ухвалює, шляхом відкритого голосування, одне з таких рішень:

- премію поділити порівну;

- провести переголосування.

2.12. Якщо кандидати не відповідають поставленим вимогам, можливе присудження Премії лише в окремих номінаціях або не присудження Премії.

2.13. Якщо в одній номінації неможливо визначити переможця, кошти рівномірно розподіляються на дві інші номінації.

2.14. Рішення Журі оформляється протоколом, який підписують голова і секретар Журі. На основі протоколу видається розпорядження голови обласної ради про нагородження переможців .

 

3. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

3.1. Премією відзначають громадських і політичних діячів, науковців, державницькі та громадські інституції за вагомий внесок у розбудову національної української держави, доленосні громадсько-політичні рішення та науково-теоретичні напрацювання в галузі державотворення.

3.2. Претендентами на здобуття Премії можуть бути фізичні та юридичні особи, зареєстровані у Львівській області.

3.3. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносять інститути громадського суспільства, підприємства, установи, організації всіх форм власності.

3.4. Львівська обласна рада зберігає за собою право висувати  одну власну кандидатуру.

3.5. На здобуття Премії подаються такі документи:

 • подання за формою згідно з додатком;
 • не менш як 3 рекомендації авторитетних громадських, політичних і наукових діячів щодо  громадської, політичної, наукової діяльності претендента на здобуття Премії та її результатів в українському державотворенні (проєкт, винахід, інвестиції, науково-теоретичні праці: монографія, посібник тощо відповідного спрямування за останні 3 роки);
 • короткий опис доробку кандидата на присудження Обласної премії

3.6. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3.5 цього розділу, а також якщо їх подано після закінчення встановленого терміну, такі документи розгляду не підлягають та повертаються на запит претендента на здобуття Премії.

Після усунення недоліків документи можуть бути подані до Львівської обласної ради  повторно до визначеної про проведення конкурсу дати.

3.7. Документи подаються упродовж 1 січня - 31 серпня до Львівської обласної ради (постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій) на адресу: вул. В.Винниченка, 18, м. Львів, 79008).

3.8. Журі розглядає отримані матеріали і до 12 жовтня ухвалює рішення щодо переможців.

3.9. Переможець конкурсу не може претендувати на здобуття Премії впродовж наступних 3 років.

 

4. РЕАЛІЗАЦІЯ РІШЕНЬ ЖУРІ З ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ

 

4.1. Інформація щодо результатів конкурсу та його переможців оприлюднюється на офіційному вебсайті Львівської обласної ради  та в   інших засобах масової інформації не пізніше 14 жовтня.

4.2. Грошова винагорода кожного з лауреатів Премії становить 40 000 гривень.

4.3. Виплату грошової винагороди здійснює департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації.

 

                                                                            Додаток до Положення

                                                                      про  обласну премію                                                                                                 імені Героя України                                                                                          Степана Бандери

 

 

БЛАНК

кандидата на присудження Обласної премії

імені Героя України Степана Бандери

 

 

 1. ПІБ кандидата: _________________________________________________________________
 2. Місце         роботи: __________________________________________________________________
 3. Посада: __________________________________________________________________
 4. Контактний       телефон: ___________________________________________________________
 5. Ел.пошта: __________________________________________________________________
 6. Інші соцмережі: __________________________________________________________________
 7. Місце         проживання кандидата: __________________________________________________________________
 8. Номінація:

      громадська

 політична/науково-навчальна

   національна державотворча діяльність.

 

 1. Інституція,         яка висуває кандидата: _______________________________________________________________
 1. Уточнення щодо номінації (якщо є): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Здобутки кандидата у відповідній сфері за останні 3 роки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

*До бланку додається як мінімум  3 рекомендації  авторитетних громадських, політичних і наукових діячів.

 

 

Особа, що висуває кандидата ___________________________________________________________

 

 

Підпис ___________________________________________________________

 

 

Дата ________________________________________________________________

 

 

 

 

                                                                                              

 

                                                          

                                                                            Додаток

                                                                            до рішення обласної ради

від 14 червня 2022 року

                                                                            № 376

 

СКЛАД

журі з присудження Обласної премії

імені Героя України Степана Бандери

 

ГІРНИК                                          

Євгеній Володимирович           

перший заступник голови Львівської обласної    ради, голова журі

 

ПИСЬМЕННА

Тетяна Олександрівна             

секретар постійної комісії з питань культури,   інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради, відповідальний секретар журі

 

Члени журі:

 

 

ГЕРУС

Іванна Ігорівна

голова постійної комісії з питань освіти, науки   та інновацій Львівської обласної ради

 

ДВОРЯНИН

Парасковія Ярославівна

заступник голови постійної комісії з питань    освіти, науки та інновацій Львівської обласної   ради

КОСІВ

Василь Михайлович

ректор Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства (за згодою)

 

МАМЧУР

Звенислава Ігорівна                 

секретар постійної комісії з питань освіти, науки    та інновацій Львівської обласної ради

 

ОНИЩУК

Ярослав Іванович

завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. І. Франка, доктор історичних наук, доцент, член Вченої ради історичного факультету та  Обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення памяті жертв воєн та політичних репресій Львівської обласної державної адміністрації

(за згодою)

 

ПОСІВНИЧ

Микола Романович                  

Президент благодійного  фонду «Літопис УПА» імені В. Макара, громадський  діяч, історик

 (за згодою)

 

РОМАНЧУК

Олег Костянтинович

редактор   журналу «Універсум», історик,    публіцист, журналіст 

(за згодою)

 

СТЕЦЬКОВИЧ

Іван Іванович                        

член постійної комісії з питань освіти, науки та     інновацій Львівської обласної ради

 

ТИМЕЦЬ

Ігор ВАСИЛЬОВИЧ

в. о. директора комунального закладу Львівської обласної ради «Історико-краєзнавчий  музей», голова правління громадської спілки «Західноукраїнська спілка музеїв»

(за згодою)

 

ТИХОЛОЗ

Богдан Сергійович

директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський національний літературно-меморіальний музей імені Івана Франка», літературознавець, публіцист (за згодою)

 

ЦЕГОЛКО

Петро Павлович                   

заступник голови  постійної комісії з питань культури,   інформаційної політики та промоції Львівської   обласної ради

 

ЦИБКО

Андрій Олександрович

директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека» (за згодою)

 

ШЕРЕМЕТА

Святослав Петрович          

голова постійної комісії з питань культури,    інформаційної політики та промоції Львівської    обласної ради

 

                                     

 

Керуючий справами                                                                            Марта ЛИТВИНЮК

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень