Великолюбінська громада
Львівська область, Львівський район

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ містобудівного моніторингу (за 2022 рік) території на яку розроблено генеральний план села Завидовичі (пояснювальна записка до аналітичного звіту) (проект)

Дата: 18.04.2023 11:03
Кількість переглядів: 829

                                                                                     П р о е к т

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

містобудівного моніторингу (за 2022 рік) території на яку розроблено генеральний план села Завидовичі

(пояснювальна записка до аналітичного звіту)

 

Заходи містобудівного моніторингу територіальної громади проведено відповідно до вимог статті 23 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в порядку, визначеному наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 № 170 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 14.12.2021 № 333) (далі - Порядок).

Інформування громадськості щодо початку підготовки аналітичного звіту проведено шляхом опублікування повідомлення на веб-сайті  https://velykolubinska-gromada.gov.ua/news/1680528771/,  03.04.2023 року .

Прийом пропозицій громадськості проведено в період  з 03.04.2023 року до 13.04.2023 року .

Інформацію про проведення громадських обговорень проєкту аналітичного звіту розміщено на офіційному веб-сайті.

Громадські обговорення проєкту аналітичного звіту проведено в період з 18.04.2023 року до 01.05.2023 року.

 

РОЗДІЛ І. Топографічний моніторинг.

  1. Здійснення оновлення баз топографічних даних (оновлення топографічної основи території).

Основне креслення генерального плану суміщене із схемою проектних планувальних обмежень М 1:5000 с. Завидовичі виконано ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем». Матеріали виконані на паперовій основі. Генеральний план затверджено рішенням сесії Завидовицької сільської ради №206 від 21 грудня 2016 року.

  1. Результат моніторингу змін місцевості, що створюють необхідність оновлення баз топографічних даних.

Основними змінами на місцевості, які обґрунтовують необхідність оновлення баз топографічних даних, це забудова території у місцях, які не відображені у наявних топографічних матеріалах, та зміна контурів земельних ділянок сільськогосподарського використання.

Крім цього, оновлення топографічних даних зумовлене необхідністю переведення растрових даних на цифрові носії у відповідних державних та регіональних стандартах.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Моніторинг навколишнього середовища.

         2.1. Результати моніторингу стану довкілля

Моніторингові спостереження за станом довкілля, зокрема забруднення якості атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту на території у межах населеного пункту не проводилися. Джерела забруднення, які б створювали небезпеку для довкілля, відсутні. Зони забруднення існуючої на території села АЗС, визначені у проектній документації будівництва цієї АЗС та не перевищують нормативних показників.

До природно-ресурсного потенціалу у першу чергу належать сільськогосподарські угіддя та ліси, які становлять більшу половину всієї території населеного пункту. Значна частина сільськогосподарських угідь розорана. Ґрунти сільськогосподарських угідь оцінюються, як середньо родючі з неглибоким гумусовим горизонтом та високою кислотністю. Із розрахунку на одну особу припадає  біля 0,5 га сільськогосподарських угідь.

2.2. Моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки.

Моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки виконує Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області відповідно до затвердженого переліку потенційно небезпечних об’єктів та відповідних паспортів цих об’єктів. Головною метою моніторингу є збір, обробка та зберігання інформації про параметри стану потенційно небезпечних об’єктів для прогнозування загроз і динаміки зміни стану об’єктів під впливом природних, техногенних та інших факторів. Узагальнена інформація про моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки концентрується у відповідному структурному підрозділі сільської ради, на даний час, - відділ з питань житлово-комунального господарства, ЦВН, НС, ОПНС, благоустрою, інфраструктури та земельних відносин.

2.3. Моніторинг екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель, водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення.

У селищній раді відсутні структурні підрозділи для здійснення моніторингу екологічного та санітарно-гігієнічного стану. Зазначений моніторинг та відповідні спостереження можливий за окремими угодами із спеціалістами підприємствами та фахівцями, які мають відповідні знання та досвід роботи.

2.4. Моніторинг стану здоров’я населення та впливу навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

Шкідливого впливу природного середовища на здоров’я населення на території села протягом тривалого часу не спостерігалося. Територія є сприятлива для розселення у екологічному плані.

2.8. Моніторинг наслідків реалізованих рішень містобудівної документації для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Шкідливого впливу від реалізованих містобудівних рішень, передбачених генеральним планом села, на  довкілля та здоров’я населення не спостерігалося.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Моніторинг використання землі.

3.1. Моніторинг динаміки функціонального земель.

Відповідно до положень генерального плану села територію умовно розподілено на наступні функціональні зони:

 • Житлова,
 • Промислова (виробнича),
 • Сільськогосподарська,
 • Зелена,
 • Транспортна.

Окремого розділу – плану зонування території у складі генерального плану не розроблялося. У динаміці функціонального використання території можна виділити тенденцію зростання житлової зони, яка відбувається за рахунок земель запасу сільської ради у межах населеного пункту. У цих зонах формуються квартали малоповерхової садибної забудови на земельних ділянках розміром у межах встановлених норм, від 0,25 га до 0,12 га. Активно освоюється територія, яка прилягає до автомобільної дороги Львів-Самбір. Функціональне та цільове призначення земельних ділянок даної території, для будівництва об’єктів торгівлі. Цільове призначення інших земельних ділянок, на яких власниками прийнято рішення будувати об’єкти торгівлі, змінюється у порядку та відповідно до чинного законодавства. Підставою таких змін є положення генерального плану та розроблені детальні плани території.

До земель сільськогосподарської зони належать земельні ділянки з цільовим призначенням для товарного сільськогосподарського виробництва та введення особистого селянського господарства. Дані ділянки є приватною власністю громадян, фермерських господарств та незначна їх частина є комунальною власністю селищної ради.

3.2. Моніторинг додаткових потреб у територіях різного функціонального призначення.

Генеральним планом с. Завидовичі визначені напрямки розвитку населеного пункту. Велика частина земельних ділянок у межах населеного пункту, яка перебуває у власності громадян, не освоєна. Тобто територія населеного пункту детально збалансована і не потребує додаткового виділення територій під забудову.

3.3. Моніторинг надання у власність та користування земельних ділянок під будівництво.

Загальна кількість ділянок, на які оформлено право власності, становить близько 53% від усіх земельних ділянок у межах генерального плану. На даний час триває процес оформлення права власності на землю, ділянок, які використовуються власниками, і які ще не використали своє право на таке оформлення.

Крім цього, підлягають інвентаризації землі загального користування під житловими вулицями та під водними об’єктами.

3.4. Відповідність земельних ділянок, що відводиться, та об’єктів, що будуються, функціональному зонуванню території.

У структурі селищної ради окремих підрозділів, до повноважень, яких входить контроль за використанням земельних ресурсів, не утворені. Відповідно до даних щодо використання земельних ділянок, яке б не відповідало цільовому та функціональному призначенню, відсутні. Видані будівельні паспорти на забудову земельних ділянок та містобудівні умови містять документи на землю з відповідним цільовим призначенням землі та відповідають положенням генеральному плану.

 

РОЗДІЛ IV. Моніторинг забудови.

4.1. Моніторинг надання містобудівних умов та обмежень.

Містобудівні умови та обмеження у 2022 року сектором містобудування та архітектури Великолюбінської селищної ради не надавались.

4.2. Моніторинг надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки.

Будівельні паспорти забудови земельної ділянки у 2022 року сектором містобудування та архітектури Великолюбінської селищної ради не видавались.

4.3. Моніторинг надання технічних умов.

На території населених пунктів територіальної громади комунальні підприємства з питань забезпечення житлово-комунального господарства, які б  могли надавати технічні умови, не утворені. Моніторинг щодо надання технічних умов з підключення до електромереж та мережі газопостачання виконується відповідними суб’єктами господарювання, а саме, ТОВ «Львівенергозбут», м. Львів та ГК «Нафтогаз України», м. Київ.

4.4. Моніторинг дозвільних документів у галузі будівництва.

У структурі селещної ради не утворено окремих підрозділів, до повноважень яких входить реєстрація та видача дозвільних документів у галузі будівництва.

 

РОЗДІЛ V. Моніторинг демографічної ситуації та розселення.

Станом на 01 січня 2023 населення с. Завидовичі становило 834 осіб. Усе населення розташовано у житловій зоні населеного пункту, яке відповідно до групування та поділу населених пунктів відповідно до ДБН є найкрупнішим (найзначнішим) сільським населеним пунктом Великолюбінської ТГ. Житловий фонд села складається з житлових будинків садибного типу, які є приватною власністю мешканців села. Станом на 1 січня 2023 року у с. Завидовичі налічувалося 364 житлових будинків загальною площею 26396 м2. На території села 2 багатоквартирних житлових будинків.

 

РОЗДІЛ VІ. Моніторинг соціально-економічної діяльності.

У с. Завидовичі здійснює свою діяльність 1 середнє підприємство: ТоВ«Львівське».

Для мобілізації  коштів до селищного бюджету протягом року посилено контроль за повнотою  сплати платежів до сільського бюджету,  термінами укладення договорів оренди на земельні ділянки та їх реєстрація. Проводилась робота щодо залучення до  сплати земельного  податку та орендної плати суб’єктів господарювання, які використовують земельні  ділянки для здійснення комерційної або виробничої діяльності без офіційного оформлення.

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення бюджету, є:

 -  приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та легалізація робочих місць;

-  приховування приватними підприємцями кількості продажу акцизних товарів;

 -   використання земель без оформлення договорів оренди;

 Водночас не вирішеним залишається ряд питань. Важливим є проведення  інвентаризації земель, не встановлено в натурі межі села.  

 

РОЗДІЛ VІІ. Моніторинг просторових зв’язків та транспортної мобільності.

Основним напрямком виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреаційних взаємозв’язків із суміжними територіальними громадами є напрямок до сусідньої Городоцької міської територіальної громади, м. Городок. Найближче місто, - м. Городок, на відстані 9 км, до адміністративного центру смт Великий Любінь 6 км. Після проведення адміністративно-територіальної реформи набуває актуальності напрямок до м. Львова, яке стало обласним центром. Усі зазначені населені пункти та території пов’язані мережею автомобільних доріг, зокрема Н-13 Львів-Самбір, Т-14-25 Комарно - Городок.

Відстань до обласного центру, м. Львів, через смт Великий Любінь - 36 км.

Відстань до найближчої залізничної станції, смт Великий Любінь- 8 км.

Заторів на вулицях і дорогах не спостерігається.

 

РОЗДІЛ VІІІ. Моніторинг інфраструктури.

8.1. Моніторинг транспортної інфраструктури.

Вулично-дорожня мережа с. Завидовичі становить 9,768 км. Дорожнє покриття вулиць різне та відповідно за протяжністю становлять:

асфальтове - 1,432 км,

біле шосе – 8,336 км.

Велика частина вулиць обладнана вуличним освітленням. Вулична мережа та вуличний простір не забезпечені засобами безбар’єрності та деяка їх частина потребує у встановленні засобів безбар’єрності.

Після затвердження генерального плану с. Завидовичі у 2016 році змін у інженерній інфраструктурі, зокрема, у водопостачанні, каналізації, газопостачанні та електропостачанні, не відбувалося.

Роботи щодо розвитку загальнодержавної та регіональної інфраструктури у межах с. Завидовичі не проводилися, крім капітального ремонту автомобільної дороги Львів - Самбір, на окремій ділянці, у межах села.

Для вивезення твердих побутових відходів залучене підприємство ТоВ «Ековей Вейст Менеджмент».

 

РОЗДІЛ ІХ. Моніторинг реалізації містобудівної документації.

Під час розробки генерального плану с. Завидовичі заходів щодо реалізації містобудівної документації не було складено. Завдання для написання заходів не видавалося. У техніко-економічні показники проектного та існуючого  стану розвитку території з часу розробки генерального плану особливих змін не спостерігається. Програма економічного і соціально-культурного розвитку с. Завидовичі на 2023 рік не передбачала заходів, які могли впливати на реалізацію проектних рішень, передбаченим генеральним планом, зокрема у частині забудови. За проведеним аналізом між проектними рішеннями містобудівної документації, генерального плану с. Завидовичі та схеми планування території Львівської області, а також документами стратегічного планування усіх рівнів, протиріч не встановлено. Генеральний план с. Завидовичі розроблений у 2015-2016 році та затверджений у 2016 році відповідно до нормативно-правових актів, а також державних будівельних норм, чинних на 2016 рік.

 

РОЗДІЛ Х. Висновок щодо доцільності внесення змін до містобудівної документації.

Сталий розвиток території, як процес якісних змін, повинен бути спрямований на підвищення рівня якості життя та зайнятості населення на основі реалізації комплексу екологічних, соціальних і екологічних заходів державного, регіонального та місцевого рівнів, стабільне соціально-економічне зростання, підвищення ефективності сільської економіки. Основними завданнями сталого розвитку є:

 • Створення на сільських територіях господарських систем, які саморозвиваються на підставі формування економічного обороту місцевих ресурсів у результаті підвищення економічної активності населення, відродження традиційних та розвиток нових виробництв, розвиток ринкового процесу та відповідних виробничо-збутових зв’язків.
 • Підвищення привабливості проживання населення на сільських територіях, розвиток житлово-комунального господарства, а саме водопровідно-каналізаційної мережі, вулично-дорожньої мережі, мережі з видалення та утилізації побутових відходів, а також структури цивільного захисту населення.
 • Розвиток місцевого самоврядування до формування соціально-організованого та відповідального громадянського суспільства.

Для виявлення найбільш важливих внутрішніх і зовнішніх факторів, що мають значення для розвитку використовується SWOT-аналіз.

SWOT-аналіз являє собою ефективний метод ідентифікації внутрішніх сильних і слабких сторін і розпізнавання зовнішніх можливостей і загроз. SWOT-аналіз показує, яким чином краще застосувати власні сили і зменшити внутрішні слабкості, оптимально використовуючи зовнішні можливості та  усуваючи загрози. Сильні та слабкі сторони, можливості та загрози  зведені у таблицю, матрицю SWOT-аналізу

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

Внутрішні чинники

 1. Територіальний масштаб села
 2. Наявні корисні копалини: газ
 3. Вигідне природне географічне положення: близькість до кордону з країною Польщею
 4. Чисте довкілля
 5. Наявність сировини для с/г продукції та лісової промисловості
 6. Наявність працездатного населення
 7. Наявність ініціативних груп мешканців
 8. Ініціативне керівництво громади, яке здатне реалізувати програми розвитку громади
 1. Недостатній розвиток галузі будівництва
 2. Відсутні комунальні підприємства у галузі ЖКГ
 3. Відсутність залізничного сполучення
 4. Високий рівень безробіття
 5. Висока міграція працездатного населення
 6. Низький рівень оплати праці
 7. Застаріла база топографічних даних

 

Можливості

Загрози

Зовнішні чинники

 1. Розвиток сільського господарства та зростання світового попиту на сільськогосподарську продукцію
 2. Продовження реформ у країні, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату
 3. Зростання попиту на продукцію переробної промисловості
 4. Місцеве самоврядування у громаді: успішність реформи децентралізації
 5. Продовження євроінтеграційних процесів та розвиток транскордонного співробітництва
 6. Розвиток інформаційних технологій
 7. Впровадження світової концепції Сталого розвитку
 8. Енергетична реформація світового суспільства, розвиток відновлювальної та нетрадиційної енергетики
 9. Підтримка підприємництва на міжнародному та державному рівнях
 10. Зростання популярності сільського, зеленого, культурного туризму серед населення України та Європи
 1. Незадовільна організація процесу сплати податків
 2. Низький рівень життя: низька з/п, пенсійні виплати
 3. Недостатній рівень контролю за виплатами субвенцій та державної допомоги
 4. Незадовільний стан дорожнього покриття вулиць та доріг
 5. Ріст цін на товари і послуги із-за прив’язки курсу до іноземних валют
 6. Відсутність дієвих програм розвитку підприємництва і бізнесу
 7. Неефективна кредитна політика
 8. Виїзд молоді за кордон та «відплив умів»
 9. Посилення конкуренції між громадами за інвестиції та ресурси
 10. Забруднення зовнішнього середовища

 

У результаті проведеного SWOT-аналізу було визначено порівняльні переваги, виклики та ризики, які існують чи можуть існувати у громаді с. Завидовичі.

 

 Порівняльні переваги             

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

1. Розвиток фермерського господарства та зростання світового попиту на сільськогосподарську продукцію та на продукцію промисловості, сприятимуть нарощенню валового внутрішнього продукту України. С. Завидовичі має хороший ресурс, щоб стимулювати розвиток сільськогосподарських підприємств, адже громада має достатньо земель сільськогосподарського призначення, а також потенційних працівників робітничих професій.

2. Продовження євроінтеграційних процесів та розвиток транскордонного співробітництва, а також подальше запровадження позитивних реформ у країні сприятиме покращенню інвестиційного клімату та залученню інвесторів в Україну. Враховуючи такі сильні сторони громади с. Завидовичі, як наявність об`єктів для інвестування, географічне положення та ініціативне керівництво громади існуватиме підтримка діючих та створення нових підприємств, що сприятиме зменшенню безробіття та зростанню рівня заробітної плати.

Виклики

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)

1. У с. Завидовичі є можливим створення підприємств по переробці с/г продукції завдяки тенденціям розвитку фермерського господарства та зростанню світового попиту на сільськогосподарську продукцію. Використання земель для вирощування сільськогосподарської продукції сприятиме покращенню родючості ґрунтів та зменшуватиме відсоток заліснення і забруднення площ, які призначені для с/г використання. Також зростання попиту на продукцію промисловості, завдяки інтенсивному розвитку даних галузей сприятиме перетворенню с. Завидовичі в промислово розвинутий регіон Львівської області, внаслідок чого буде можливість наростити обсяги промислового будівництва, налагодити логістичну систему та урівноважити трудову міграцію.

 2. Продовження євроінтеграційних процесів та розвиток транскордонного співробітництва у сфері підтримки об’єднаних громад в Україні та підприємництва можуть сприяти зменшенню відсотку тіньового бізнесу в громаді та підвищенню рівня громадської активності. Розгортання реформ у країні, які сприятимуть покращенню інвестиційного клімату та залученню інвесторів, дозволять вивести на новий рівень туристичний бізнес, покращити туристичну інфраструктуру в громаді, а також стимулюватимуть соціальний розвиток. 

 

Ризики

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)

1. Незадовільний стан дорожнього покриття між населеними пунктами та на дорогах державного й регіонального значення гальмує розвиток місцевого підприємництва, оскільки на території громади автомобільні шляхи не мають альтернативи (відсутня залізниця).

3. Не мають підтримки підприємства по переробці с/г продукції, оскільки кредитна політика держави є неефективною для підприємців, фермерів та власників особистих селянських господарств. Це відображається на рівні життя населення та на їхніх підприємницьких ініціативах.

За результатами містобудівного моніторингу можна зробити висновок: окремі положення генерального плану с. Завидовичі не враховують потенціальних можливостей і потреб розвитку населеного пункту на сучасному етапі у користуванні генеральним планом с. Завидовичі виникають труднощі, оскільки графічна частина виконана на паперовій основі за допомогою растрової графіки, не відповідає нормам та положенням ряду нормативних документів, зокрема, Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926. Генеральний план с. Завидовичі необхідно оновити та внести відповідні зміни. Рішення про оновлення генерального плану та виконання робіт рекомендовано проводити разом з рішенням та виконанням робіт з розробки комплексного плану розвитку території територіальної громади. До затвердження нового генерального плану села Завидовичі рекомендується використовувати існуючий генеральний план у частині, положення яких не суперечать чинному законодавству України та чинним будівельним нормам.

*графічні матеріали аналітичного звіту оформлені у вигляді електронного документу

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень