Великолюбінська громада
Львівська область, Львівський район

До уваги юридичних осіб – платників спрощеної системи з особливостями оподаткування

Дата: 20.07.2023 11:19
Кількість переглядів: 66

Фото без опису

До уваги юридичних осіб – платників спрощеної системи з особливостями оподаткування!

Фахівці Городоцької ДПІ під час зустрічі з платниками податків зазначили, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Разом з тим відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу тимчасово, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV Кодексу застосовуються з урахуванням певних особливостей.

Згідно з підпунктом 9.8 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу для обрання або переходу на спрощену систему з особливостями оподаткування, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

Суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями оподаткування з наступного робочого дня після подання заяви – у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2019 року за № 1054/34025.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації (підпункт 9.8 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу).

Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Платник податку має право самостійно (шляхом подання заяви) відмовитися від використання особливостей оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. У такому разі платник податків вважається таким, що застосовує систему оподаткування, на якій він перебував до обрання особливостей оподаткування, крім випадку, якщо у заяві про відмову від використання особливостей оподаткування, платник податку зазначив про перехід на сплату інших податків і зборів.

Новоутворенні суб’єкти господарювання, які бажають обрати спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, подають заяву за загальною процедурою, передбаченою Кодексом (підпункт 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу).

Згідно з абзацом 2 підпункту 298.6 пункту 298 Кодексу у разі зміни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку третьої групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка.

Враховуючи зазначене, суб’єкти господарювання (новостворені), які з дати державної реєстрації обрали спрощену систему з особливостями оподаткування (єдиний податок третьої групи зі ставкою 2 відсотки) можуть перейти з 01.07.2023 на застосування ставки єдиного податку у розмірі 5 відсотків за умови подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку ІІІ кварталу 2023 року заяви про зміну ставки єдиного податку.

Відповідно до підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Кодексу суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Таким чином, суб’єкти господарювання, які до обрання спрощеної системи з особливостями оподаткування були платниками податку на прибуток та мають на меті після скасування особливостей оподаткування залишитися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5 відсотків (за умови відповідності критеріям, визначеним у главі 1 розділу XIV Кодексу), мають право подати до контролюючого органу дві заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

У першій заяві заповнити пункт 5.5 «Відмова від спрощеної системи оподаткування»; у другій заяві, яку необхідно подати за 15 календарних днів до початку ІІІ кварталу 2023 року, заповнити пункт 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування» з 01.07.2023 та підпункт 5.1.1, у якому зазначити третю групу та обрану ставку єдиного податку в залежності від реєстрації платником податку на додану вартість.

Звернули увагу, що відповідно до підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Кодексу суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви один раз протягом календарного року. Таким чином, платники податку на прибуток, які обрали спрощену систему з особливостями оподаткування шляхом подання заяви у 2023 році, не можуть скористатися можливістю повторно зареєструватися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5 відсотків у 2023 році.

 

Платникам-спрощенцям про нюанси надання в оренду нерухомого майна під час «круглого столу» у Городоцькій ДПІ

Під час проведення «круглого» столу працівники Городоцької ДПІ роз’яснили відвідувачам податкової інспекції питання, пов’язані з наданням в оренду нерухомого майна платниками, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Платників інформували, що умови перебування на спрощеній системі оподаткування передбачені главою 1 Розділу XIV. Спеціальні податкові режими Податкового кодексу України.

Відповідно до податкового законодавства, а саме пп.1 п.291.4гл 1. Розділу XIV ПКУ, платники єдиного податку першої групи можуть здійснювати виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або надавати побутові послуги населенню, тож надавати в оренду майно платники спрощенці зазначеної групи не можуть.

Відповідно до норм Податкового кодексу України (пп.2 п.291.4 ПКУ), друга група платників - фізичних осіб-підприємців, може здійснювати господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню, виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.

Оскільки надання оренди майна, згідно норм діючого законодавства, є послугою, то друга група платників єдиного податку може надавати в оренду майно, проте лише платникам єдиного податку, у тому числі юридичним особам - платникам єдиного податку, а також громадянам. Однак, дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Також, платники єдиного податку третьої групи не мають обмежень щодо кола осіб, яким вони можуть здавати в оренду.

Зауважили, що законодавством передбачено певні обмеження для спрощенців щодо здачі майна в оренду. Так, п.п. 291.5.3. ст. 291 визначено, що фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів, не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Відповідно при перевищенні згаданих норм, суб’єкт господарювання повинен перейти на загальну систему оподаткування.

Разом з тим, слід зазначити, якщо фізична особа-підприємець здає в оренду частину майна як фізична особа – не суб’єкт господарювання, а іншу частину як підприємець, то вона немає права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Також, суб’єкти господарювання надають орендні послуги, повинні зазначити такий вид діяльності в своїх облікових даних, в іншому випадку вони змушені будуть перейти на загальну систему оподаткування.

 

Щодо стану розрахунків з бюджетом

Начальником Городоцької ДПІ надано коментар.

Для отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом платник може скористатися Електронним кабінетом (cabinet.tax.gov.ua).

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету надає можливість платникам податків створити, підписати та надіслати запит щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів #ДПС за формою «F/J1300203».

Через певний час користувач отримує Витяг щодо стану розрахунків з бюджетом, який можна переглянути та завантажити у режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

Презентаційні матеріали можна переглянути за посиланням: https://tax.gov.ua/data/files/308545.pdf


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень