Великолюбінська громада
Львівська область, Львівський район

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації (СЕО)

Дата: 11.09.2023 12:31
Кількість переглядів: 54

Фото без опису

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації (СЕО)

 1. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту Детального плану території земельної ділянки площею 0,40 га (кадастровий номер: 4620955300:29:000:0024) в межах вул. Кудрява у смт Великий Любінь Львівського району Львівської області.

У Заяві про визначення обсягу СЕО міститься інформація про замовника СЕО, вид та основні цілі документа державного планування.

 1. Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Великолюбінська селищна рада Львівського району Львівської області.

 2. Передбачувана процедура громадського обговорення:

– строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО становить з 11.09.2023 р. до 21.09.2023 р;

– згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО;

– ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можна на офіційному веб-сайті Великолюбінської селищної ради Львівського району Львівської областіhttps://velykolubinska-gromada.gov.ua/

– зауваження і пропозиції подаються до Великолюбінської селищної ради Львівського району Львівської області за адресою: вул. Львівська, 74, смт Великий Любінь, Львівський р-н, Львівська обл., 81555, ел. пошта: lubin_velyky@ukr.net в термін до 21.09.2023 р.

– місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Великолюбінська селищна рада Львівського району Львівської області.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

 

 

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

 

Назва документу державного планування:

Детальний план території земельної ділянки площею 0,40 га (кадастровий номер: 4620955300:29:000:0024) в межах вул. Кудрява у смт Великий Любінь Львівського району Львівської області

 

1. Замовник СЕО

Великолюбінська селищна рада Львівського району Львівської області (вул. Львівська, 74, смт Великий Любінь, Львівський р-н, Львівська обл., 81555).

ЄДРПОУ: 04373057

 

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект розробляється відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 • Закону України «Про відходи»;

 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

 • Закону України «Про екологічну мережу України»;

 • Закону України «Про охорону земель»;

 • Закону України «Про рослинний світ»;

 • Закону України «Про тваринний світ»;

 • Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

 • ДБН Б.1.1-14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні;

 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

 • Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Проект Детального плану території земельної ділянки площею 0,40 га (кадастровий номер: 4620955300:29:000:0024) в межах вул. Кудрява у смт Великий Любінь Львівського району Львівської області розробляється відповідно до Рішення Великолюбінської селищної ради Львівського району Львівської області №1839 від 14.08.2023 р.

Площа проектованої земельної ділянки становить 0,40 га.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Великий Любінь – селище міського типу у Львівському районі Львівської області, за 22 км на південний захід від Львова. У Великому Любіні розташований один із найстаріших в Європі бальнеологічний і кардіологічний курорт, санаторій. Основний лікувальний фактор – сірководнева вода. В околицях протікає річка Верещиця та є озеро Любінський став. Площа селища – 5,38 км2, кількість населення – 4598 осіб (2022 рік).

Проектована ділянка знаходиться у північній частині смт Великий Любінь.

Проектована ділянка планується під розміщення об’єктів придорожнього сервісу.

Детальний план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

На наступних етапах проектування буде визначено чи проектовані об’єкти належить до переліку об’єктів планованої діяльності щодо яких законодавством України передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

4. Ймовірні наслідки

а) Проект Детального плану території земельної ділянки площею 0,40 га (кадастровий номер: 4620955300:29:000:0024) в межах вул. Кудрява у смт Великий Любінь Львівського району Львівської області може мати наступний вплив на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Повітряне середовище.

Вплив планової діяльності на атмосферне повітря може проявлятися у збільшенні кількості викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел під час будівельних та монтажних робіт, а також від стаціонарних та пересувних джерел під час функціонування проектованих об’єктів.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться.

Водне середовище.

Вплив може здійснюватися на етапі будівництва та в утворенні побутових стоків.

Геологічне середовище.

Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Ґрунти на проектованій території не відносяться до особливо цінних груп ґрунтів.

Тверді відходи.

Планована діяльність передбачає утворення будівельних відходів на етапі будівництва та твердих побутових відходів на етапі функціонування проектованих об’єктів. Відходи зберігаються в окремих контейнерах в відведеному місці (зона накопичення відходів). У міру накопичення відходи будуть вивозитися для подальшого повторного використання та утилізації.

б) На території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України.

Територія опрацювання ДПТ не межує з територіями Смарагдової мережі України у Львівській області.

в) Зважаючи на географічне положення території опрацювання ДПТ та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

5. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі альтернативи розвитку:

1. Нульова альтернатива. У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток території опрацювання є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

2. Пропонований варіант. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Також буде розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єктів будівництва.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

При розробці Звіту про стратегічну екологічну оцінку необхідно використовувати наступні інформацію:

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план території, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

В цілому, розроблений відповідно до державних містобудівних норм, санітарних норм і правил, проект детального плану території не матиме негативних наслідків.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– заходи щодо охорони рослинного покриву;

– заходи щодо охорони атмосферного повітря;

– заходи щодо охорони поверхневих та підземних вод;

– заходи щодо охорони ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та споруд;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних); 

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму;

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення благоустрою території;

– моніторинг діяльності проектованих об’єктів.

 

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються документа державного планування;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

– опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Великолюбінська селищна рада Львівського району Львівської області (вул. Львівська, 74, смт Великий Любінь, Львівський р-н, Львівська обл., 81555).

 

Строки подання

10 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту Детального плану території земельної ділянки площею 0,40 га (кадастровий номер: 4620955300:29:000:0024) в межах вул. Кудрява у смт Великий Любінь Львівського району Львівської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень